Contact met de bewindvoerder

 

Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en de medewerkers van Schuldhulp Oost Nederland van groot belang. Voordat Schuldhulp Oost Nederland bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot bewindvoerder te worden benoemd moet zij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zal een bewindvoerder van Schuldhulp Oost Nederland beoordelen of er een bereidverklaring kan worden afgegeven.

Bij de start van het bewind zal het contact tussen Schuldhulp Oost Nederland en cliënt intensief zijn omdat er allerlei zaken moeten worden geregeld en problemen moeten worden opgelost. Als de zaken op orde zijn zal het contact gewoonlijk minder worden. Indien een situatie daartoe aanleiding geeft kan er een extra huisbezoek worden afgelegd. Als een aanvrager door meerdere hulpverleners wordt ondersteund kan het prettig zijn als deze, ter ondersteuning, bij een huisbezoek aanwezig zijn.

Conform de normen van de branchevereniging wordt de cliënt maandelijks op de hoogte gehouden van zijn financiën door het toesturen van de bankafschriften van de beheerrekening. Bij de start van het bewind wordt het budgetplan toegezonden. Bij belangrijke wijzigingen kan een nieuw budgetplan op verzoek worden toegezonden. Een aantal maal per jaar stuurt Schuldhulp Oost Nederland een Nieuwsbrief naar al haar cliënten.

Ons uitgangspunt is om de cliënt serieus te nemen, goed bereikbaar te zijn, taken goed uit te voeren en de cliënt inzicht te geven in de gronden waarop de financiële beslissingen worden genomen.