Gemeentes en instellingen

 

Gemeentes

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Voor gemeentes betekent de nieuwe wet dat aanvragen van bewoners sneller moeten worden afgehandeld dan voor 1 juli 2012 vaak het geval was.

Schuldhulp Oost Nederland ondersteunt de gemeentes graag in het aanbieden van beschermingsbewindvoering en inkomensbeheer voor haar inwoners:

- wij kunnen in bepaalde crisissituaties (bijv. bij dreigende huisuitzettingen, stopzetten van de zorgverzekering of een afsluiting van nutsvoorzieningen) proberen “het ergste vuur te doven” door bij schuldeisers en gerechtsdeurwaarders aan te geven dat cliënt inmiddels een stabilisatietraject is ingegaan en dat het maken van extra kosten op korte en lange termijn volkomen doelloos is;

- voordat een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject voor cliënten gestart wordt is het verstandig de financiën stabiel te krijgen om te voorkomen dat nieuwe schulden kunnen ontstaan. Wij berekenen voor cliënten het VTLB en zorgen ervoor dat, als dat nodig blijkt te zijn, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders dit bedrag respecteren. Daarnaast stellen we een budgetplan op dat prioriteit aanbrengt in het uitgavenpatroon. Waar mogelijk worden extra inkomensvoorzieningen aangevraagd door de inkomensbeheerder.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

Instellingen

Als u werkt voor een AWBZ-instelling, een instelling voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten of een andersoortige instelling heeft u veelal te maken met cliënten die zelf hun eigen financiële belangen niet kunnen behartigen. Het kan zijn dat uw instelling zelf het beheer van de cliëntgelden heeft geregeld. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan een samenwerkingspartner die dit van u overneemt. Schuldhulp Oost Nederland gaat graag met u een gesprek aan over samenwerkingsmogelijkheden.