Wat biedt Schuldhulp Oost Nederland?

 

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan velerlei oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële zaken te beheren. Er zijn ook mensen die kiezen voor het uitbesteden van hun financiën omdat ze dat comfortabel vinden.

Het komt voor dat familieleden de taak op zich nemen om te helpen bij de financiële zaken. Niet altijd is er echter familie om deze taak uit te voeren, vaak is het ook niet wenselijk omdat het kan leiden tot grote onenigheid tussen familieleden onderling.

Onze kerntaken zijn:

-    Beschermingsbewind

–    Schuldhulpverlening

–    Minnelijk traject doorlopen

–    Begeleiding richting Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)